Listopad 2021
Fond Arcona Property Fund N.V. prodal kancelářskou budovu v Žilině

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, prodal lokální developerské společnosti kancelářskou budovu ze 70. let v Žilině za 4 miliony eur. Celková alokace portfolia fondu na území Slovenska se nyní snížila na 28 %, zatímco na začátku roku 2021 činila 36 %.

Soubor ke stažení
Listopad 2021
Arcona Property Fund N.V. posiluje i ve třetím čtvrtletí roku 2021

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, vykázal za prvních devět měsíců roku 2021 zisk po zdanění ve výši 199 000 eur. V prvních šesti měsících letošního roku dosáhl zisk úrovně 100 000 eur, zatímco prvních devět měsíců roku 2020 bylo zakončeno ztrátou ve výši 1,5 milionu eur.

Soubor ke stažení
Listopad 2021
Arcona Property Fund N.V. nahrazuje převoditelné dluhopisy

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, dosáhl dohody se dvěma emitenty převoditelných dluhopisů, jejichž lhůta splatnosti vypršela dne 31. října 2021. Tyto dluhopisy, činící 3,5 milionu eur, budou nahrazeny dvěma krátkodobými úvěry.

Soubor ke stažení
Červen 2021
Arcona Property Fund N.V. a SPDI vstupují do druhé fáze akvizice

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, podepsal se společností Secure Property Development & Investments Ltd (SPDI) kupní smlouvy pro akvizici zbývajících nemovitostí SPDI na Ukrajině a dvou moderních kancelářských budov v rumunské Bukurešti. Transakce by měly být dokončeny ve druhé polovině roku 2021. Jedná se o druhou fázi třífázové akvizice nemovitostního portfolia SPDI v regionu.

Soubor ke stažení
Květen 2021
Koronavirus ovlivnil čtvrtletní výsledky fondu Arcona Property Fund N.V.

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zaznamenal během prvního kvartálu 2021 v důsledku pandemie koronaviru meziroční pokles hrubých příjmů z pronájmů o 6,2 % na 1,87 milionu eur. COVID-19 měl vliv také na výši čistého příjmu z pronájmů a výsledky před zdaněním – obě hodnoty v porovnání se stejným obdobím roku 2020, kdy se pandemie ještě plně neprojevovala, na konci letošního prvního čtvrtletí klesly. Kvalita i stabilita nemovitostního portfolia fondu se však v prvním kvartále zvýšily, a to díky úspěšnému refinancování polských aktiv a prodeji budovy Kosmalt.

Soubor ke stažení
Květen 2021
Arcona Property Fund N.V. prodává na Slovensku

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, prodal vedlejší aktiva ze svého portfolia – nemovitost Kosmalt v Košicích na Slovensku. Hrubá prodejní cena činila 4,86 milionů eur, což je 2 % nad oceněním ve výši 4,76 milionů eur na konci roku 2020. Prodej bude kompletně dokončen v průběhu následujících týdnů.

Soubor ke stažení
Květen 2021
Valná hromada akcionářů a navrhované jmenování dozorčí rady společnosti Arcona Property Fund N.V.

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zve všechny akcionáře na valnou hromadu akcionářů (VHA), která se bude konat ve středu 16. června 2021 od 15:00 (SEČ).

Soubor ke stažení
Duben 2021
Fond Arcona Property Fund N.V. oznámil výsledky za rok 2020 ovlivněné pandemií COVID-19

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, oznámil své výsledky za rok 2020. Příjmy z pronájmů, zisky fondu a hodnota kapitálu ve srovnání s rokem 2019 v důsledku pandemie COVID-19 poklesly. I v této náročné situaci si však fond dokázal zachovat stabilní základnu nájemců a úspěšně pokračoval v plánovaném prodeji vedlejších aktiv a v refinancování portfolia. Očekává se, že stejně jako loni bude fond i v roce 2021 plnit své provozní a finanční závazky a bude pokračovat v prodeji dalších vedlejších aktiv na oživujícím se nemovitostním trhu.

Soubor ke stažení
Duben 2021
Fond Arcona Property Fund N.V. dokončil refinancování polského úvěru

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, dokončil refinancování svého polského nemovitostního portfolia, jež se skládá z moderní kancelářské budovy a sedmi regionálních supermarketů. Novým úvěrem byla rovněž refinancována půjčka, kterou prodejce využil k akvizici tří pronajímaných polských supermarketů.

Soubor ke stažení
Březen 2021
Fond Arcona Property Fund N.V. upravil oznámenou čistou hodnotu aktiv

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, oznamuje, že čistá hodnota jeho aktiv (NNNAV) na akcii činí k 31. prosinci 2020 11,92 eura. Od NNNAV vykázané 11. ledna 2021 se tato hodnota odlišuje o 0,39 eura.

Soubor ke stažení
Únor 2021
Arcona Capital rozšíří svoji administrativní budovu v centru Prahy

Arcona Capital získala stavební povolení pro projekt nástavby svojí budovy v ulici Politických vězňů. Nemovitost v jedné z nejžádanějších pražských lokalit po plánovaném rozšíření nabídne prémiové kancelářské prostory v samém srdci metropole.

Soubor ke stažení
Leden 2021
Arcona Capital sponzorovala vůz neziskové organizace podporující školní výuku v Tanzanii

V roce 2020 byl z finančních prostředků společnosti Arcona Capital, poskytnutých neziskové organizaci vzdělávající sirotky a albíny v tanzanském Kibosho, pořízen automobil značky Toyota Landcruiser. Tento vůz, nazývaný jeho uživateli „Silver King“ neboli „Stříbrný král“, představuje pro každodenní chod organizace nepostradatelného pomocníka. Bez auta tohoto typu by se dobrovolníci zejména v období dešťů v blátivé Tanzanii neobešli.

Soubor ke stažení
Leden 2021
Fond Arcona Property Fund N.V. vykázal v roce 2020 mírný pokles hodnoty nemovitostí

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, dokončil každoroční přecenění svého nemovitostního portfolia, jež v současnosti tvoří 24 aktiv v pěti zemích. Jeho reálná hodnota byla nezávislými odhadci stanovena na 89,78 milionu eur, což v této měně představuje za rok 2020 pokles o 2,1 %. V průběhu roku (ke konci listopadu) se míra obsazenosti portfolia zvýšila z 84,6 % na 85,6 % a poměr dluhu k hodnotě se zlepšil z 50 % na úroveň 47,1 %. NNNAV fondu byla upravena na 12,31 eura za akcii.

Soubor ke stažení
Listopad 2020
Fond Arcona Property Fund N.V. eviduje zvyšování míry obsazenosti

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zaznamenal ve třetím čtvrtletí 2020 nárůst hrubého příjmu z pronájmu o 5 % oproti pandemií COVID-19 ovlivněnému druhému kvartálu letošního roku. Současně se obsazenost portfolia fondu zvýšila z 82,4 % na 86,3 %. Ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2019 byl hrubý příjem z pronájmu za prvních devět měsíců roku 2020 o 7 % nižší – činil 6,1 milionu EUR.

Soubor ke stažení
Září 2020
Fond Arcona Property Fund N.V. prodává dvě budovy na Slovensku

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, uzavřel dohodu o prodeji budov na adresách Krivá 18 a Krivá 23 ve slovenských Košicích. Hrubý výnos z transakce činí 5,85 milionu eur. Prodej dvou kancelářských objektů, nejsou tzv. core objekty fondu, bude dokončen v následujících týdnech.

Soubor ke stažení
Září 2020
Fond Arcona Property Fund N.V. očekává pro druhou polovinu letošního roku ekonomické ozdravení

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zveřejnil své výsledky za první polovinu roku 2020. Navzdory pandemii COVID-19 a 3měsíčnímu ochromení ekonomiky v důsledku vládních opatření klesl čistý příjem z pronájmu v prvním pololetí o méně než 10 % a čistá hodnota aktiv poklesla jen mírně. Vzhledem k tomu, že opatřeními proti COVID-19 jsou nyní z velké části zrušena, očekává fond ve druhé polovině roku výrazné oživení své výkonnosti.

Soubor ke stažení
Srpen 2020
Dana Benešová novou portfolio manažerkou společnosti Arcona Capital

V Arcona Capital, která je nezávislým správcem nemovitostních fondů ve střední a severní Evropě, bude zodpovídat za maloobchodní portfolio.

Soubor ke stažení
Červenec 2020
Fond Arcona Property Fund N.V. poskytne akcionářům aktuální informace na výroční valné hromadě

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, dnes pořádá výroční valnou hromadu svých akcionářů (AGM).

Soubor ke stažení
Červen 2020
Arcona Property Fund N.V. prodlužuje splatnost úvěrů a informuje o aktuálním vývoji trhu

Arcona Property Fund NV, fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, dosáhl se svými finančními partnery dohody o prodloužení blížící se splatnosti dvou úvěrů. Fond rovněž zaznamenává zlepšení tržních podmínek v rámci střední Evropy.

Soubor ke stažení
Květen 2020
Arcona Capital prodeje stouply a byla zahájena výstavba další etapy bytového projektu Praha-Úvaly

S předprodejem přesahujícím 30% celkového počtu rodinných domů zahájila společnost Arcona Capital výstavbu další etapy svého residenčního projektu Praha-Úvaly. Tato etapa představuje výstavbu dvaceti rodinných domů s předpokládaným dokončením koncem roku 2021. Financování výstavby, které se pohybuje ve výši nad 100 milionů korun, zajistí společnost Unicredit CZ.

Soubor ke stažení
Duben 2020
Arcona Property Fund rozšiřuje společnosti AT&T pronájem a prodává Kališ

Arcona Property Fund N.V. – fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě – rozšířil společnosti AT&T na Slovensku pronájem nemovitosti, nacházející se na košické Letné, o rozlohu 745 m², přičemž zároveň prodloužil dobu nájmu o další dva roky. Kromě toho také Fond uskutečnil prodej neobsazeného retailového projektu v polské Kališi s čistou prodejní cenou 945 000 eur.

Soubor ke stažení
Březen 2020
Arcona Capital uskutečnila prodej dvou kancelářských budov v širším centru Českých Budějovic

Arcona Capital Central European Properties a.s. (ACCEP) prodala kancelářské budovy v Českých Budějovicích dvěma místním investorům.

Soubor ke stažení
Březen 2020
Fond Arcona Property Fund N.V. informuje o dopadech Covid-19

Arcona Property Fund N.V. je fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě. S ohledem na vývoj krizové situace v souvislosti s pandemií Covid-19 zavedly vlády zemí, v nichž fond působí, řadu opatření ke zpomalení šíření onemocnění a ke zmírnění jeho dopadů na zdraví obyvatel. Tato opatření v regionu zásadním způsobem naruší ekonomickou situaci. Vzniklé škody budou pravděpodobně spojeny se ztrátou důvěry a následným negativním vývojem cen i likvidity na globálních finančních trzích, což vytvoří obecně náročné provozní prostředí pro investiční fondy. Účelem této zprávy je informovat zúčastněné strany o tom, že fond může být vystaven tomuto negativnímu vývoji a zároveň o současných a plánovaných opatřeních vedení fondu ke zmírnění potenciálních dopadů.

Soubor ke stažení
Prosinec 2019
Arcona Property Fund N.V. prodlužuje nájemní smlouvy se společností Rossmann

Arcona Property Fund N.V. prodloužila dvě nájemní smlouvy s Rossmann v Polsku na pět let. Týká se to komerčního prostoru o rozloze více než 700 m2, rozloženého na dvě maloobchodní místa v Grudziądzu a Inowrocławi. Toto rozšíření zvyšuje kvalitu polského portfolia.

Soubor ke stažení
Prosinec 2019
Fond Arcona Property Fund N.V. dokončil akvizici projektu Boyana Residence

Arcona Property Fund N.V. dokončil akvizici projektu Boyana Residence (dále jen Boyana) od společnosti Secure Property Development & Investment (SPDI). Hodnota projektu byla stanovena na 8 181 000 eur. Arcona Property Fund financuje akvizici vydáním 315 591 nových akcií a 77 201 opčních listů. Převzata bude také půjčka prodávajícího ve výši 750 000 eur. V důsledku akvizice klesne LTV fondu z 50,6 % na 49,8 %.

Soubor ke stažení
Prosinec 2019
Fond Arcona Property Fund N.V. refinancuje a prodlužuje své půjčky

Arcona Property Fund N.V. získal dvě půjčky v celkové hodnotě 2,5 milionu eur. Některé ze starších úvěrů budou postupně refinancovány, což nepovede k zásadní změně ukazatele LTV.

Listopad 2019
Fond Arcona Property Fund N.V. zvýšil čistý příjem z pronájmů o 11,5 %

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zaznamenal ve srovnání se stejným obdobím loňska ve třetím čtvrtletí roku 2019 zvýšení hrubého příjmu z pronájmů o 5,3 %. Čistý příjem z pronájmu vzrostl o 11,5 %, tedy na 3,87 milionu eur oproti loňským 3,47 milionu eur. Upravený zisk ERPA činil 864 000 eur. Míra obsazenosti portfolia fondu byla na konci čtvrtletí 85,8 %.

Soubor ke stažení
Listopad 2019
Arcona Property Fund N.V. dokončil akvizici první část aktiv z portfolia fondu SPDI

Arcona Property Fund N.V. (Arcona Property Fund) dokončil akvizici prvních dvou aktiv z portfolia společnosti Secure Property Development & Investment (SPDI) na Ukrajině. Fond jejich koupi financoval prostřednictvím vydání 277 943 vlastních akcií a 67 063 cenných papírů (tzv. warrantů). Ani jeden ze stavebních pozemků, které jsou vyčleněny v separátním SPV Aisi Bela, není zatížen dluhy. Hodnota obou aktiv byla stanovena na 3,89 milionu eur. V důsledku akvizice poklesne LTV fondu Arcona Property Fund z 51,9 % na 50,6 %.

Soubor ke stažení
Říjen 2019
Arcona Property Fund N.V. vyplácí mezitimní dividendu

Pro rok 2019 vyplatí Arcona Property Fund N.V., jak bylo dříve oznámeno, prozatímní dividendu ve výši 0,10 EUR na akcii v hotovosti. Datum výplaty dividendy je 10. října 2019, datum registrace je tedy 11. října 2019 a datum výplaty bude 14. října 2019.

Soubor ke stažení
Říjen 2019
Arcona Property Fund N.V .: 1. část akvizice SPDI se uzavírá v říjnu

Arcona Property Fund NV, kótovaný fond, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, očekává, že první fáze nabytí aktiv společnosti Secure Property Development & Investments (SPDI) bude dokončena v říjnu 2019. Dokončení bylo zpožděno kůli formálnímu schválení prodloužení jedné z financujících bank.

Soubor ke stažení
Září 2019
Arcona Property Fund refinancuje slovenské portfolio

Arcona Property Fund N. V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, uzavřel dohodu o refinancování svého slovenského portfolia s bankou Slovenská sporitelňa.

Soubor ke stažení
Srpen 2019
Dohoda mezi Arcona Property Fund N.V. a SPDI uzavřena

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, podepsal dohodu se společností Secure Property Development & Investments Ltd (SPDI) o koupi nemovitostí z jejího portfolia v Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajině. Dokončení transakce rozvržené do tří fází je naplánováno do konce roku 2019.

Soubor ke stažení
Červenec 2019
Fond Arcona Property Fund N. V. naplňuje prognózu pro rok 2019

Arcona Property Fund N. V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zaznamenal za první polovinu letošního roku nárůst hrubého zisku ve výši 1,2 %. Čistý příjem dosáhl 2,41 milionu eur ve srovnání s 2,42 milionu eur za stejné období roku 2018. Zisk po zdanění bez zisků z přecenění meziročně vzrostl o 17,2 %, ze 430 000 eur na 504 000 eur.

Soubor ke stažení
Červen 2019
Arcona Property Fund N.V. sjednal koupi kancelářské budovy ve Varšavě

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, podepsal dohodu o akvizici kancelářské budovy Kliwer v polské Varšavě. Kupní cena plně obsazené nemovitosti dosáhne zhruba 14 milionů EUR. Dokončení transakce je očekáváno v listopadu 2019.

Soubor ke stažení
Květen 2019
Arcona Property Fund N. V. udržuje pozitivní trend

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2019 zisku před zdaněním, ve výši 413 000 eur (bez přecenění a jednorázových příjmů a výdajů), ve stejném období roku 2018 šlo přitom o 401 000 eur.

Soubor ke stažení
Duben 2019
Arcona Property Fund N.V. dále zvyšuje obsazenost svého portfolia

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, v rámci svého polského portfolia prodloužil dva stávající a uzavřel tři nové pronájmy. Míra obsazenosti nemovitostí spravovaných fondem se tak zvýšila na 87,9 %.

Soubor ke stažení
Duben 2019
Arcona Property Fund N.V. navýšil dividendy

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, vykázal v roce 2018 provozní zisk ve výši 2,28 milionu eur, tedy nárůst zisku oproti roku 2017, kdy dosáhl hodnoty 2,13 milionu eur. Výnosy na akcii loni podle EPRA vzrostly z 0,37 eura v roce 2017 na 0,42 eura. Arcona Property Fund navrhuje vyplacení konečné dividendy ve výši 0,25 eura na akcii, čímž dojde k celkovému navýšení dividendy na 0,35 eura oproti 0,24 eura v předchozím roce. Pro rok 2019 očekává fond provozní výsledek ve výši 2,4 milionu eur.

Soubor ke stažení
Březen 2019
Arcona Property Fund N.V. refinancuje české porfolio

Realitní fond Arcona Property Fund N.V., listovaný fond investující do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, se dohodl se Sberbank CZ na refinancování kompletního českého portfolia.

Soubor ke stažení
Únor 2019
Arcona Property Fund N.V. dosahuje největší obsazenosti v České republice

Arcona Property Fund N.V., listovaný fond, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, dojednal pronájem zbývajících 260 metrů čtverečních kancelářských prostor ve své budově v Praze na Palmovce. Budova je nyní plně obsazena.


Fond dále využil, od 1. března 2019, opce na prodloužení úvěru ve výši 4,7 milionu EUR od společnosti Real Estate Central Europe pro akvizici tří supermarketů v Polsku o jeden rok.

Soubor ke stažení
Leden 2019
Aktualizované ocenění portfolia nemovitostí společnosti Arcona Property Fund N.V.

Společnost Arcona Property Fund N.V. k 31. prosinci 2018 stanovila hodnotu portfolia nemovitostí na 88,95 mil. EUR, což představuje pokles o 1,3% oproti hodnotě srovnatelného portfolia na konci roku 2017. Hodnota čtyř českých nemovitostí společnosti Arcona Property Fond se v roce 2018 zvýšila o 1,3% a osmi slovenských nemovitostí o 1,6%. Hodnota dvanácti nemovitostí v Polsku klesla o 4,5%. Míra obsazenosti portfolia se zvýšila na 86,9%.

Soubor ke stažení
Prosinec 2018
Arcona Property Fund dohodl podmínky významné akvizice

Realitní fond Arcona Property Fund N.V. (Euronext: ARCPF), investující do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, který je vedený na burze Euronext Amsterdam a na Burze cenných papíru Praha, uzavřel dohodu o provedení akvizice většiny nemovitostních aktiv společnosti Secure Property Development & Investment (“SPDI“) PLC (AIM: SPDI) zapsané na londýnské burze AIM. Transakce zvýší hodnotu portfolia fondu Arcona Property Fund (“Fond”) z přibližně 94.8 milionů eur na 165 milionů eur a jeho čistá hodnota aktiv tím vzroste ze 41.9 milionů eur na 78 milionů eur. Nákup bude financován vydáním 2 102 804 nových akcií Fondu a převodem stávajících prioritních dluhů v hodnotě zhruba 30 milionů EUR.

Soubor ke stažení
Prosinec 2018
Arcona Property Fund N.V. a AT&T prodlužují nájem v Košicích

Arcona Property Fund N.V. a společnost AT & T Enterprises se dohodly na prodloužení stávající nájemní smlouvy na kancelářské prostory na adrese Letná 45 ve slovenských Košicích. Smlouva byla prodloužena o tři roky; platí tedy do dubna 2023 a zároveň umožňuje dvě další tříletá prodloužení. Celkem si v Košicích AT & T pronajímá kanceláře na ploše 5 892 metrů čtverečních, z toho 998 metrů čtverečních na dobu neurčitou. Nájmy plynoucí z této smlouvy tvoří zhruba 8,3 % celkových ročních příjmů fondu Arcona Property Fund.

Soubor ke stažení
Prosinec 2018
Arcona Property Fund N.V. v Polsku pronajal maloobchodní prostory řetězci Stokrotka

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, získal nového nájemce pro prostory supermarketu svého nákupního centra v polském Hlohově. Je jím společnost Gemar Supermarket sp. z.o.o., franšízant významného polského řetězce Stokrotka. Nová nájemní smlouva s platností na deset let platí od 1. prosince 2018.

Soubor ke stažení
Listopad 2018
Arcona Property Fund v Polsku pronajal prostor supermarketu Piotr & Pawel

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, získal nového nájemce pro prostory supermarketu v obchodním domě v polském Grudziądzu. Stala se jím společnost Hildebrandt původem z města Brodnica, která je v rámci regionu aktivní v oblasti maloobchodu a potravinářství. Nová nájemní smlouva vstupuje v platnost od 16. listopadu 2018, podepsána byla na tři roky s možností prodloužení pronájmu o sedm dalších let.

Soubor ke stažení
Listopad 2018
Arcona Property Fund N.V. dosahuje nejvyšší míry obsazenosti za 10 let

Společnost Arcona Property Fund N.V. zakončila třetí čtvrtletí roku 2018 se ziskem 260 000 eur před zdaněním. Hrubý výnos z pronájmu dosáhl 2,63 milionu eur, ve srovnání s 2,68 milionu eur ve třetím čtvrtletí předešlého roku. Provozní výsledek ve třetím čtvrtletí činil 510 000 eur, ve srovnání s 610 000 eur ve stejném období v roce 2017. Míra obsazenosti se na konci čtvrtletí zvýšila na 86,9 %, což je nejvyšší úroveň za posledních deset let. Vnitřní hodnota akcie fondu Arcona Property Fund činila 13,98 eura dle EPRA NNNAV.

Soubor ke stažení
Listopad 2018
Arcona Capital zapsala fond Arcona Property Fund N. V. na Burzu cenných papírů Praha

Stal se tak vůbec prvním fondem zapsaným na burze v segmentu Fondů UCITS a AIF.


Běžné akcie fondu Arcona Property Fund N. V. byly dnes přijaty na trh Kolektivního investování cenných papírů, regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha (PSE) a budou tak jako první obchodovány na burze v segmentu Fondů UCITS a AIF, které jsou k dispozici jak pro maloobchodní, tak specializované/kvalifikované investory.

Soubor ke stažení
Září 2018
Fond Arcona Property Fund N. V. vykázal v prvním pololetí roku 2018 dobré výsledky

Arcona Property Fund N. V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zaznamenal za prvních šest měsíců letošního roku nárůst čistého zisku z pronájmů ve výši 5,8 %. Čistý příjem dosáhl 2,42 milionu eur ve srovnání s 2,29 milionu eur za stejné období roku 2017. Zisk po zdanění bez zisků z přecenění meziročně vzrostl o 41,4 %, ze 403 000 eur na 570 000 eur.

Soubor ke stažení
Srpen 2018
Arcona Capital přivádí na polský maloobchodní trh novou značku

TUŻ TUŻ (což v překladu z polštiny znamená doslova „hned za rohem“) je nová značka zastřešující maloobchodní projekty. Její zřízení představuje další krok v rozvoji podnikání společnosti Arcona Capital v Polsku. Za vytvořením nové značky stála agentura Bueller & Frye. První projekt, který rebrandingem prošel, se nachází ve městě Piotrków Trybunalski. Zde se po částečné rekomercizalizaci otevřel TUŻ TUŻ Piotrków Trybunalski na třídě Wojska Polskiego.

Soubor ke stažení
Květen 2018
Výsledky jednání valné hromady akcionářů Arcona Property Fund N.V.

V průběhu valné hromady akcionářů fondu Arcona Property Fund N.V., konané 24. května 2018 v Amsterdamu, došlo ke schválení výplaty dividend za rok 2017 ve finální výši 0,14 eura za akcii. Stalo se tak po předběžném vyplacení dividend v hodnotě 0,10 eura za akcii, které proběhlo v srpnu 2017. Arcona Property Fund je listovaný fond investující do nemovitostí ve střední Evropě.

Soubor ke stažení
Duben 2018
Arcona Capital oslaví sté výročí republiky jako partner České filharmonie

Arcona Capital, přední nezávislý správce nemovitostních fondů na trzích severní a střední Evropy, oznámila, že se zařadila mezi partnery České filharmonie pro novou koncertní sezonu. Symbolicky se tak stalo v roce oslav stého výročí založení Československé republiky. Arcona Capital partnerstvím s nejvýznamnějším symfonickým orchestrem v České republice zároveň navazuje na svůj obchodně výjimečně úspěšný rok 2017.

Soubor ke stažení
Duben 2018
Arcona Property Fund doporučil pro rok 2017 finální výplatu dividend ve výši 0,14 eura

Společnost Arcona Capital, přední nezávislý správce nemovitostních fondů na trzích střední Evropy, dnes oznámila, že její správní rada doporučila fondu Arcona Property Fund N.V. vyplatit akcionářům v reakci na loňské rekordní výsledky dividendy ve finální výši 0,14 eura.

Soubor ke stažení
Únor 2018
Arcona Property Fund N.V. splatil konvertibilní dluhopisy

Arcona Property Fund N.V. splatil v plné výši svůj konvertibilní dluhopis (Tranche II 2015), jehož splatnost vypršela 20. února 2018. Dluhopis byl původně vydán na částku 1,42 milionu eur s konverzní cenou ve výši 8,48 eur za akcii, která během tohoto období nebyla dosažena. Cena akcie Arcona Property Fondu činila ke konci obchodování v pondělí 19. února 7,70 eura.

Soubor ke stažení
Únor 2018
Arcona Property Fund zaznamenal v roce 2017 rekordní růst

Soubor ke stažení
Prosinec 2017
Arcona Capital získala na CIJ Awards 2017 titul „nejlepšího správce aktiv”

Praha, 6. prosince 2017: Arcona Capital, přední nezávislý správce nemovitostních fondů na trzích střední Evropy, s potěšením oznamuje vítězství v kategorii „Nejlepší správce aktiv“ (Best Asset Management Company) na 17. ročníku soutěže CIJ Awards 2017 pro Českou republiku. Společnost zazářila v konkurenci řady dalších subjektů.

Soubor ke stažení
Listopad 2017
Česká lékařská komora koupila od Arcona Property Fund budovu pro své nové sídlo

Praha, 29. listopadu 2017: Fond Arcona Property Fund, který je kótovaný na amsterdamské burze, oznámil prodej jedné z nemovitostí ze svého pražského portfolia uskutečněný v minulém týdnu. Kupujícím administrativní funkcionalistické budovy v Drahobejlově ulici na Praze 9 je Česká lékařská komora (ČLK), která dlouhodobě hledala budovu pro své nové sídlo.

Soubor ke stažení
Listopad 2017
Arcona Property Fund N.V. vykázal ve třetím čtvrtletí růst

Fond Arcona Property Fund uzavřel třetí kvartál roku 2017 se ziskem před zdaněním ve výši 3,3 milionu eur, což představuje nárůst o 0,45 milionu eur oproti stejnému období loňského roku. Hrubý výnos z pronájmů za celé čtvrtletí dosáhl 2,68 milionu eur ve srovnání s 1,56 milionu eur ve třetím čtvrtletí 2016. Provozní výsledek za letošní třetí čtvrtletí – tedy zisk před zdaněním bez zisků z přecenění a jednorázových poplatků – vzrostl na 0,61 milionu eur oproti 0,34 milionu eur ve třetím kvartálu roku 2016.

Soubor ke stažení
Září 2017
Tým Arcona Capital za zvuku bubnů obhájil vítězství charitativního závodu dračích lodí

Tým zaměstnanců společnosti Arcona Capital, jež je předním nezávislým správcem nemovitostních fondů a správcem majetku svěřených aktiv a nemovitostí v regionu střední Evropy, obhájil loňské vítězství v závodu dračích lodí pořádaném firmou CBRE. Závod proběhl na Vltavě v areálu Císařské louky a jeho účastníci letos podpořili projekty neziskových organizací Dobrý Anděl a Plan International, jež pomáhají nemocným, ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice i v zahraničí. Vítězný tým na jejich aktivity přispěl částkou ve výši 15 000 korun.

Soubor ke stažení
Srpen 2017
Arcona Property Fund N.V. zaznamenal silný nárůst čistého zisku z pronájmu

Praha, 28. srpna 2017: Fond Arcona Property Fund N.V. zaznamenal v prvních šesti měsících letoška 47% nárůst čistého výnosu z pronájmu. Oproti stejnému období roku 2016 se letos čistý zisk z pronájmu vyšplhal z 1,55 milionu eur na 2,29 milionu eur. Výsledek po zdanění činil 2,2 milionu eur ve srovnání se 119 000 eur v předchozím roce. Provozní výsledek se v ekvivalentním období zvýšil z 230 000 eur na 852 000 eur.

Soubor ke stažení
Srpen 2017
Arcona Capital rozšiřuje své Polské portfolio

Společnost Arcona Capital urychluje svůj akviziční plán, v jehož rámci od počátku letošního roku zakoupila již 11 nákupních center. V červenci se podařilo Arcona Property Fund získat kancelářské centrum Maris Office Centre ve Štětíně od společnosti Bywater Properties za zhruba 8,9 milionů eur. Tato šestipatrová budova byla postavena v roce 2006 a má k dispozici 5 455 metrů čtverečních plochy k pronájmu a 119 podzemních parkovacích míst. Budova se nachází v centru města a je pronajata 11 nájemníkům, včetně společností Intive, Mobica a Prudential.

Soubor ke stažení
Červenec 2017
Modernizace v nákupním centru Skwer Handlowy zajistí vyšší komfort při nákupu potravin

Počátkem dubna letošního roku byla po prodloužení nájemní smlouvy, celkové modernizaci a rozšíření prostor znovuotevřena prodejna Biedronka v nákupním centru Skwer Handlowy situovaném na adrese Krzemowa 1 v Gdaňsku. V centru, jež vlastní jeden z fondů spravovaných společností Arcona Capital, došlo zároveň k prodloužení několika dalších nájemních smluv, a to s hračkářstvím a papírnictvím Plastuś nabízejícím ekoprodukty, prodejnou zdravé výživy DMG a pekařstvím Cymes.

Soubor ke stažení
Květen 2017
Arcona Property Fund posts Q1 pretax profit of €1.438 million

Arcona Property Fund reported a first-quarter 2017 profit before tax of €1.438 million. Adjusted for valuation gains and one-off costs, the pre-tax profit for the January-March quarter was €424,000. Gross rental income rose to €1.976 million for the period

Soubor ke stažení
Březen 2017
Nízkoenergetické byty z 2. etapy rychle mizí z nabídky a v lokalitě se na pozemcích developera nově připravuje i svazková základní škola.

Projekt Bydlení Úvaly má pět měsíců od spuštění prodeje 2. etapy prodáno přes 50% z celkového počtu 46 bytů.

Soubor ke stažení
Březen 2017
Povýšení ve společnosti Arcona Capital

Michael Odvárko byl jmenován jednatelem společnosti Hostín Development

Soubor ke stažení
Únor 2017
Arcona Capital prodává průmyslovou lokalitu v Chomutově skupině VGP

Společnost Arcona Capital v zastoupení fondu Belgravia European Fund se sídlem na Normanském ostrově Jersey úspěšně dokončila prodej průmyslové zóny v severočeském Chomutově skupině VGP.

Soubor ke stažení
Leden 2017
Arcona Capital v užším výběru soutěže EuropaProperty CEE Retail Real Estate Awards

Praha, 23. ledna 2017: Arcona Capital, přední nezávislý správce nemovitostních fondů v regionu střední Evropy, postoupila do užšího výběru kandidátů na ocenění v kategorii ‚Investor roku‘ v rámci 9. ročníku soutěže CEE Retail Real Estate Awards pořádané společností EuropaProperty.

Soubor ke stažení
Leden 2017
Arcona Capital - Kancelářská budova v centru Liberce plně obsazena

Arcona Capital has entered into a long-term lease agreement with Knorr-Bremse Group to lease a total of 2,700 square meters of office space in the administrative building in the city centre of Liberec. The building will then be fully occupied.

Soubor ke stažení
Listopad 2016
Arcona Property Fund continues operational improvements through Q3 2016

Arcona   Property   Fund   N.V.  (Property   Fund)   has  completed   a  good   third   quarter.   The occupancy rate of the property portfolio increased to 79.5% compared to the second quarter of

2016  (78.2%).  

Soubor ke stažení
Listopad 2016
Arcona Property Fund expands and sets new growth targets

Arcona Property Fund N.V. (the Fund), an investment fund that invests in commercial property across Central Europe, has set out new growth targets following its acquisition of a retail property portfolio in Poland.

Soubor ke stažení
Říjen 2016
Arcona Capital kombinuje sportovní triumf s podporou pro veřejně prospěšné účely

Tým Arcona Capital se v září zúčastnil dvou sportovních akcí v Praze a přispěl celkem 42.000 českých korun na různé charitativní projekty.

Soubor ke stažení
Září 2016
Arcona Capital Polsko prodloužila nájem s hlavním nájemcem ve Štětíně

Nová dohoda zajistila dlouhodobý nájem v Maris Office Centre, prémiové nemovitosti v centru města, která je ve vlastnictví společnosti Bywater a je spravována společností Arcona Capital

Soubor ke stažení
Září 2016
Arcona Capital se stává správcem majetku v Nizozemsku

Arcona Capital podepsala dohodu se společností Steenwell Beheer / AE Beheer, jíž převzala správu deseti komerčních investičních realitních fondů spravujících majetek v Nizozemsku.

Soubor ke stažení
Duben 2016
Čerpání finančních prostředků u UniCredit pro první etapu výstavby rezidenčního projektu Úvaly – Hostín.

Čerpání finančních prostředků u UniCredit pro první fázi výstavby cca 65 ha. rezidenčního projektu. Úvaly – Hostin nacházejícího se východně od Prahy. S dokončením plánovaným na podzim roku 2016, 50 % bytů první fáze bylo předběžně prodáno. www.bydleniuvaly.cz

Soubor ke stažení
Únor 2016
Arcona Capital získává české maloobchodní portfolio v hodnotě 100 milionů EUR

Akvizice osmi hypermarketů a čtyř přidružených retail parků v České republice v hodnotě 100 milionů EUR v zastoupení českých privátních klientů

Soubor ke stažení