Vedení fondu

Máme více než dvacet let zkušeností v oblasti vytváření, strukturování a řízení nemovitostních fondů v celé Evropě, s prokazatelnými odbornými znalostmi v oblasti přeshraničních struktur. Náš profesionální tým koordinuje zakládání fondů, navyšování fondů cizím i vlastním kapitálem, počáteční investiční programy, procesy v oblasti správy majetku, správu fondů i případné snížení objemu investic. Pro tyto činnosti je Arcona Capital oficiálně licencovaná nizozemskou Komisi pro finanční trhy (AFM) podle směrnice o správě alternativních investičních fondech (AIFMD) Evropské unie.

Správa investic

Náš tým zprostředkovává cílené investiční programy pro klienty v celé severní a střední Evropě. Tato služba zahrnuje poradenství při vyhledávání strategického majetku, podporu při nabývání majetku a vyjednávání, due diligence, poradenství při financování a zajištění správy majetku a nemovitostí.

Správa majetku

Naše regionální správa majetku je strategickou základnou pro všechny služby Arcona Capital v oblasti nemovitostí. Jsme přesvědčeni, že místně orientovaná správa nemovitosti je zásadní pro dosažení uspokojivých výnosů investic do nemovitostí. Na většině evropských trhů nemohou být tyto služby outsourcovány. Tým Arcona Capital pracuje přímo s našimi fondovými a investičními manažery, vyhledává a nabývá majetek v souladu s naším dlouhodobým strategickým plánem. Tím je zajištěn maximální příjem a zvýšení kapitálové hodnoty v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Výstavba

Naše služby v oblasti výstavby jsou všestranné a zahrnuji design, získávání povolení, výběrová řízení, otázky stavebnictví a dozoru, prodej a marketing a řízení kvality pro projekty námi řízených fondů a klientů třetích stran. Kromě toho jsme schopni zajistit a řídit financování a výstavbu jak z institucionálních, tak soukromých zdrojů.