AC Vastgoed Nederland C.V. (voormalig Steenwell en Aefides Fondsen)

In juli 2016 nam Arcona Capital het beheer over van 10 closed-end fondsen, gevestigd in Nederland met 15 commerciële vastgoedobjecten namens ca. 700 particuliere investeerders. De bezettingsgraad van de portefeuille bedroeg gemiddeld 72% en de schulden waren aanzienlijk hoger dan de totale waarde van de portefeuille. Binnen 28 maanden werden alle fondsentiteiten geherstructureerd om ondergebracht te worden in een nieuwe structuur ((AC Vastgoed Nederland C.V.) met onderlinge verpandingen van zekerheden en werd de bestaande schuld (van 3 afzonderlijke banken) afgelost tegen een aanzienlijke korting. Nieuwe schuldfinanciering werd afgesloten op portefeuilleniveau en door actief asset management verbeterde de bezettingsgraad. Er wordt momenteel gefaseerd gebouwen verkocht om het eigen vermogen aan de oorspronkelijke investeerders uit te kunnen keren. Sinds september 2019 zijn 6 gebouwen met succes verkocht.

 

image of project