AC Vastgoed Nederland C.V. (voormalig Steenwell en Aefides Fondsen)

In juli 2016 nam Arcona Capital het beheer over van 10 closed-end fondsen in Nederland met 15 commercieel vastgoedactiva namens ca. 700 particuliere investeerders. De bezettingsgraad van de activa bedroeg gemiddeld 72% en de schuldverplichtingen overtroffen ruimschoots de totale waarde van de portefeuille. Binnen 28 maanden werden alle fondsentiteiten geherstructureerd om wederzijdse zekerheden van verplichtingen mogelijk te maken en werd de bestaande schuld (van 3 afzonderlijke banken) met een aanzienlijke korting afbetaald. Op portefeuilleniveau werd nieuwe schuldfinanciering geregeld en een gericht assetmanagementprogramma verbeterde de bezettingsgraad tot boven de 93%. Vervolgens werd een desinvesteringsprogramma ondernomen om de teruggave van eigen vermogen aan de oorspronkelijke investeerders mogelijk te maken.

 

image of project