Arcona Property Fund N.V.

Het beheer van dit aan Euronext, Amsterdam genoteerde closed-end vastgoedfonds werd door Arcona Capital overgenomen in februari 2012. Vervolgens werd een drietraps stabilisatie- en herstelplan gelanceerd. Tussen 2012 en 2014 zijn de exploitatiekosten en de leegstand sterk afgenomen. Tussen 2014 en 2016 werd de financiering volledig geherstructureerd. Vanaf 2016 is het Fonds snel gegroeid, waarbij de investeringen in de retailsector toenamen en acquisities in Polen, Bulgarije en Oekraïne werden gerealiseerd. In Polen, dat wordt gekenmerkt als een belangrijke groeimarkt, omvat de portefeuille van het Fonds 10 buurtwinkelcentra en een modern kantoorgebouw, welke allen zijn aangekocht sinds 2017. Het assetmanagementteam van Arcona Capital in Warschau heeft een nieuw merkconcept geïntroduceerd voor de winkelcentra en heeft daarnaast de diversiteit van het huurdersbestand sinds de overname gestaag verbeterd. Het totale Fondsvermogen bedraagt ​​nu € 100 miljoen.

Voor meer informatie:

 

image of project

 

image of project

 

image of project