AC Vastgoed Nederland C.V. (dříve Steenwell and Aefides Funds)

V červenci 2016 převzala společnost Arcona Capital správu 10 uzavřených fondů v Nizozemsku, které spravovali 15 aktiv komerčních nemovitostí pro 700 soukromých investorů. Obsazenost nemovitostí činila v průměru 72 % a dluhové závazky podstatně překročily celkovou hodnotu portfolia. Do 28 měsíců byly všechny věřitelé fondu restrukturalizováni do nové struktury (AC Vastgoed Nederland C.V.) tak, aby bylo umožněno vzájemné zajištění závazků, a stávající dluh (od 3 samostatných bank) byl splacen s výraznou slevou. Nové dluhové financování bylo sjednáno na úrovni portfolia a zaměřilo program správy aktiv na zvýšení míry obsazenosti. Nyní probíhá program umožňující návrat vlastního kapitálu původním investorům. V září 2019 bylo úspěšně prodáno 6 budov.

 

image of project